استفاده از MixUp برای Data Augmentation
استفاده از MixUp برای Data Augmentation
  • دوشنبه 3 خرداد 1400
آشنایی با Mixed Precision و مزایای آن
آشنایی با Mixed Precision و مزایای آن
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
رابطه بین هوش مصنوعی و علوم اعصاب
رابطه بین هوش مصنوعی و علوم اعصاب
  • چهارشنبه 20 اسفند 1399
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
  • حمیدرضا محبی
  • 0 نظرات

آشنایی با Mixed Precision و مزایای آن

روشی برای رسیدن به سرعت بهتر در فرآیند آموزش شبکه‌های عصبی، با وجود حفظ دقت